Сила хвали
Главная » Отзывы » Сила хвали


15.06.2014
 Сила хвали

Коли в життя прихо­дять певні ситуації, настають скрутні часи, навіть найзапекліші атеї­сти починають шукати допомоги у кого-небудь, зазвичай у людей. А коли виходу немає, зали­шається лише одне - про­хати милості у Бога, спо­діватись і надіятись лише на Нього.

Адже, Біблія говорить: "Проклятий той муж, що надію кладе на людину, і робить раменом своїм слабку плоть, а від Господа серце його відступає!"(Єремії 17:5) і"Благословен­ний той муж, що покла­дається на Господа, що Господь - то надія його!"(Єремії 17:7).

Так скрутна ситуація в житті сестри, донька якої захворіла на рак, ще більше зблизила її з Госпо­дом і дала змогу народи­тись іще одному, на мою думку, дуже важливому дійству - "Хвалі 24", яка що­місячно відбувається в м. Вінниця та яка відбулось і в на­шому місті.

Згадуючи ті 24 години покло­ніння, я знову по­ринаю в атмос­феру Божої при­сутності. Для кожного христи­янина (і не важ­ливо хто ти є: ад­вентист, католик, православний, баптист, п'ятиде­сятник чи харизмат) Хвала - це одне із кращих місць шукати лиця Бога, шу­кати його слів, які будуть звучати в тобі відлунням Його любові. Господь буде говорити з тобою на дос­тупній для тебе мові. Його голос лунатиме в тобі, із се­редини. Для цього впоряд­куй свої думки, а краще лише сфокусуйся на Ньому, не хвилюйся - у тебе все вийде! Не потрібно думати про все і відразу, май мир і в думках, забудь про все і зосередься в очікуванні.

"Хвала 24" - це місце твоєї зустрічі з Богом. Потрібно лише відкрити своє серце, заплющити очі і від усього свого єства сказати те, що ти так довго хотів сказати Тому, Хто задумав тебе ще до створення світу, Хто "виткав тебе в утробі матері твоєї" (Пс.138:13), Хто порахував кожну волосину на твоїй голові, Хто не­одмінно виконає те, що тобі обіцяв. Лише потрібна твоя віра.

Боже, я так вдячна за твої лагідні доти­ки, які пережила на Хвалі, за те бажання служити Тобі!

Віруючі різних церков, різної віко­вої категорії та темпераменту прославляли Творця танцями і піснями, як одна велика, дружна сім'я. Адже ніхто із нас не мав на меті вразити публіку, го­ловне завдання - догодити Богу. І я впевнена, що Гос­подь не шукає професійно-самовдоволених високо-пихатих спеці­алістів. Він шукає поклон­ників в Дусі та істині.

Відчуйте і ви ті хвилі Божої любові. Якщо ви роз­чарувались у всьому, у влас­ному житті, людях, знайте - Бог вас чекає. Він чекає вас такими, якими ви є ! "Хва­ла 24" - це найкраще для цього місце, це місце серця Тата, Того, який завжди накриє стіл для блудного сина та подарує найкращий перстень.

Божих вам благословінь!

Олена Голобородько, УманьВернуться назад

Приглашаем на Хвалу!

До начала хвалы осталось:

Популярные песни ХвалыВсе песни


Библия ON-LINE

Библия - самая ценная и самая мудрая книга в мире Узнать больше

Истина о Хвале

Местописания из Библии о хвале и поклонении Узнать больше

Притчи на сегодня

Притчи от Господа на каждый день Узнать больше

Слово от Господа

Господь открывает нам Свое Cлово Узнать больше

Copyright Hvala 24 2008-2013